dnes je 15.7.2024

Input:

11. lekcia: Evidencia pracovného času zamestnancov

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11. lekcia: Evidencia pracovného času zamestnancov

Teoretický základ

Evidencia pracovného času zamestnancov je upravená zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ten vo svojom  § 99 stanovuje povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu:

  • pracovného času – časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou,

  • práce nadčas – práca nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien,

  • nočnej práce – práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou rannou,

  • aktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca – čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu (považuje sa za prácu nadčas),

  • neaktívnej