dnes je 15.7.2024

Input:

13. lekcia: Zodpovednosť zamestnávateľa - za pracovný úraz, za vecnú škodu na vnesených veciach

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13. lekcia: Zodpovednosť zamestnávateľa – za pracovný úraz, za vecnú škodu na vnesených veciach

Teoretický základ

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach predstavuje osobitný druh zodpovednosti zamestnávateľa za škodu. Účelom právnej úpravy je ochrana majetku - vecí, ktoré zamestnanci vnášajú do priestorov zamestnávateľa. Zodpovednosť zamestnávateľa v zmysle § 193 ZP je objektívnou zodpovednosťou bez ohľadu na zavinenie zamestnávateľa.

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby zamestnávateľovi vznikla zodpovednosť za škodu na odložených veciach