dnes je 15.7.2024

Input:

5. lekcia: Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5. lekcia: Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Teoretický základ

Zákonník práce upravuje štyri všeobecné spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

Pracovný pomer je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Môže byť ukončený:

  • výpoveďou – tú môže dať zamestnanec aj zamestnávateľ, avšak zamestnanec tak môže urobiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu a pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, napríklad ak si zamestnanec našiel novú prácu,

  • dohodou – v ktorej sa musia zamestnávateľ so zamestnancom písomne dohodnúť, ku ktorému dňu bude pracovný pomer ukončený, pričom nie je potrebné uvádzať dôvody jeho ukončenia, napríklad ak sa obaja zhodujú, že nemajú záujem o ďalšie trvanie pracovného pomeru, a to akéhokoľvek dôvodu,

  • okamžitým skončením – tento spôsob je ojedinelý a využíva sa len v krajných prípadoch. Okamžite skončiť pracovný pomer môže zamestnanec aj zamestnávateľ, napríklad ak bol zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin.

  • uplynutím dohodnutej doby – ak sa pracovný pomer uzatvára na dobu určitú, skončí sa jej uplynutím, pričom zamestnanec ani zamestnávateľ nemusia vopred oznámiť, že zmluvu nechcú predĺžiť,

  • skončením v skúšobnej dobe – skúšobná doba je dojednaná jedine písomne a  počas tejto doby sa zamestnávateľ alebo zamestnanec môžu rozhodnúť ukončiť pracovný pomer,