dnes je 15.7.2024

Input:

7. lekcia: Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7. lekcia: Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru

Teoretický základ

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce presne vymedzuje postup a náležitosti, ktoré musia byť dodržané pri jednotlivých spôsoboch skončenia pracovného pomeru. Ich nedodržanie Zákonník práce sankcionuje neplatnosťou. To znamená, že ak je skončenie pracovného pomeru neplatné, pracovný pomer trvá a nekončí. Platia tu však podrobnejšie zákonné podmienky.

V prvom rade o neplatnom skončení pracovného pomeru možno hovoriť len v prípade výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru, dohody alebo skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Zásadným znakom pri neplatnosti skončenia pracovného pomeru je, že ide o relatívnu neplatnosť. To znamená, že skočenie pracovného pomeru sa považuje za platné, až kým sa oprávnená osoba nedovolá neplatnosti, a to v zákonom určenej lehote. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa pracovný pomer považuje za platne skončený, bez akejkoľvek možnosti dovolania sa neplatnosti skončenia.

Jediný spôsob, ako sa chybám pri skončení pracovného pomeru vyhnúť, je dôsledné zachovanie všetkých zákonom požadovaných náležitostí, a tiež je vhodné nechať si tieto úkony vypracovať kvalifikovanej osobe – advokátovi, ktorý je