dnes je 17.6.2024

Input:

9. lekcia: Odchodné

10.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9. lekcia: Odchodné

Teoretický základ

Odchodné predstavuje zákonný nárok zamestnanca, avšak prislúcha mu len pri prvom skončení pracovného pomeru. Vyplatenie odchodného však nie je automatické. Zamestnanec si oň musí požiadať, pričom nesmie premeškať zákonnú lehotu, v opačnom prípade povinnosť zamestnávateľovi zanikne.

Zákonník práce pritom eviduje dva možné scenáre, ktoré na účely poskytnutia odchodného môžu nastať:

  • Po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí pri prvom skončení pracovného pomeru zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do