dnes je 15.7.2024

Produkt manažér

O kurze:

Certifikovaný kurz prináša komplexné vzdelávanie s dôrazom na vybrané otázky pre personalistov. Tematicky je štúdium venované oblastiam, ktoré poskytnú personalistom návod ako postupovať vo vybraných situáciách, prípadne na čo si dať pozor. Uvedeným kurzom získate potrebné informácie k Vašej práci a naučíte sa aplikovať pracovné právo v každodennej práci personalistu. Každá tematická oblasť kurzu je ukončená záverečným testom a certifikátom.

LEKCIE:

 1. Predzmluvné vzťahy
 2. Vznik pracovného pomeru
 3. Skúšobná doba - rady pre personalistov
 4. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa - možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
 5. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 6. Výpovedná doba
 7. Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru
 8. Odstupné
 9. Odchodné
 10. Porušenie pracovnej disciplíny
 11. Evidencia pracovného času zamestnancov
 12. Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov)
 13. Zodpovednosť zamestnávateľa - za pracovný úraz, za vecnú škodu na vnesených veciach

Autor:

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.
Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila aj ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa počas svojej aplikačnej praxe okrem iného venovala aj otázke informačných a komunikačných technológií.

 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV